KLASA: UP/I-460-02/23-01/59
URBROJ: 513-07-21-01-23-2


Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Neva d.o.o. sa sjedištem u Bestovju (Rakitje), Obrtnička ulica 37, OIB 38689888223 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „MELEM SLAVI 45. ROĐENDAN I DARUJE“

Članak 1.

Priređivač Priređivač nagradne igre je Neva d.o.o. sa sjedištem u Rakitju, Obrtnička ulica 37, OIB 38689888223. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 1. do 31.3.2023. u dm drogerie markt prodavaonicama na području Republike Hrvatske uključujući i dm online shop.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na prodajnim mjestima iz Članka 2. kupe bilo koji proizvod iz asortimana Melem. Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

− Slanjem SMS poruke sadržaja: MELEM, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60777. Cijena SMS poruke je 0,32 € / 2,40 kn, PDV uključen.
ili
− Ispunjavanjem web obrasca na www.melem.com.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.
Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, š, ž, đ). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu
poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Neva d.o.o., Magdis d.o.o., Bododo media d.o.o. i zaposlenici tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 4 x Vespa Primavera 50 4T IG ET E5 + kaciga u vrijednosti 3.935,76 € /29.654,00 kn
 • 4 x 1.000,00 € / 7.534,50 kn na Diners Club kartici*
 • 40 x 40,00 € / 301,38 kn na darovnoj kartici dm drogerie markt
 • 180 x Melem poklon paket Golden Marula pojedinačne vrijednosti 9,61 € / 72,40 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 23.072,84 EUR / 173.842,31 kuna.

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.
* Karticu nije moguće koristiti za podizanje gotovine niti za potrebe online/internetske kupnje ili za obročno plaćanje niti je moguće temeljem iste ugovoriti ugovorno terećenje, već je Karticu moguće isključivo koristiti kao bezgotovinsko sredstvo za jednokratna plaćanja na fizičkim prodajnim mjestima na kojima postoji mogućnost kupnje putem bilo koje Diners Club kartice.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

 • 9. 3. 2023. za prijave od 1. 3. do 8. 3. 2023. (57 dobitnika)
 • 16. 3. 2023. za prijave od 9. 3. do 15. 3. 2023. (57 dobitnika)
 • 23. 3. 2023. za prijave od 16. 3. do 22. 3. 2023. (57 dobitnika)
 • 3. 4. 2023. za prijave od 23. 3. do 31. 3. 2023. (57 dobitnika)

Na svakom izvlačenju bit će izvučeni dobitnici za:

 • 1 x Vespa Primavera 50 4T IG ET E5 + kaciga u vrijednosti 3.935,79 € /29.654,20 kn
 • 1 x 1.000,00 € / 7.534,50 kn na Diners Club kartici*
 • 10 x 40,00 € / 301,38 kn na darovnoj kartici dm drogerie markt
 • 45 x Melem poklon paket Golden Marula pojedinačne vrijednosti 9,61 € / 72,40 kn

 

Izvlačenja dobitnika održat će se u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava.
Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu iste vrste. Ako osoba bude ponovno izvučena za nagradu koju je već osvojila, izvlačenje se nastavlja dok se ne izvuče osoba koja još nije bila dobitnik te nagrade.
Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na mrežnoj stranici www.melem.com.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici nagrada moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave. Trošak registracije i osiguranja skutera snosi dobitnik.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na mrežnoj stranici www.melem.com. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu. Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na mrežnoj stranici www.melem.com prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Neva d.o.o., Obrtnička 37, Sveta Nedelja, OIB 38689888223. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.
Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.