Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Magdis d.o.o. sa sjedištem u Svetoj Nedelji, Augusta Šenoe 37, OIB 67546850528 donosi sljedeća:

KLASA: UP/I-460-02/22-01/447

URBROJ: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 26. listopada 2022.

PRAVILA SMS NAGRADNE IGRE

MAGDIS GRUPA DARUJE BLAGDANSKU ČAROLIJU

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Magdis d.o.o. sa sjedištem u Svetoj Nedelji, Augusta Šenoe 37, OIB 67546850528. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Badalićeva 31, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 01. do 30.11.2022. na prodajnim mjestima dm drogerie markt Hrvatska prodavaonica na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na prodajnim mjestima iz Članka 2. kupe najmanje dva proizvoda iz asortimana Magdis Grupe: Asebon, Asepsoleta, Biobaza, Melem, Plidenta, Ralon, Rosal, Rosal Clean, Rosal Lipbalm i Rosal Nails proizvoda. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja: MAGDIS, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60777. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre. Priređivač ima pravo tražiti original računa na uvid pri preuzimanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, š, ž, đ). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Magdis d.o.o., Neva d.o.o., Bododo media d.o.o. i zaposlenici tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

- 1 x 50.000,00 kuna / 6.636,14 EUR na Diners Club kartici *

- 4 x 10.000,00 kuna / 1.327,23 EUR na Diners Club kartici *

- 20 x 500,00 kuna / 66,36 EUR na darovnoj kartici dm drogerie markt Hrvatska

- 10 x Melem Cold Cream poklon paket pojedinačne vrijednosti 79,90 kuna / 10,60 EUR

- 10 x Biobaza Winter Magic Frozen Berries poklon paket pojedinačne vrijednosti 84,90 kuna / 11,27 EUR

- 10 x Biobaza Silky Smooth Magic poklon paket pojedinačne vrijednosti 79,90 kuna / 10,60 EUR

- 10 x Melem Lip Survival Kit poklon paket pojedinačne vrijednosti 79,90 kuna / 10,60 EUR

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 103.246,00 kuna / 13.703,10 EUR. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

* Karticu nije moguće koristiti za podizanje gotovine niti za potrebe online/internetske kupnje ili za obročno plaćanje niti je moguće temeljem iste ugovoriti ugovorno terećenje, već je Karticu moguće isključivo koristiti kao bezgotovinsko sredstvo za jednokratna plaćanja na fizičkim prodajnim mjestima na kojima postoji mogućnost kupnje putem bilo koje Diners Club kartice. 

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenja dobitnika tjednih nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

- 08.11.2022. - za prijave od 01.11. do 07.11.2022. (16 dobitnika)

- 15.11.2022. - za prijave od 08.11. do 14.11.2022. (16 dobitnika)

- 22.11.2022. - za prijave od 15.11. do 21.11.2022. (16 dobitnika)

- 02.12.2022. - za prijave od 22.11. do 30.11.2022. (16 dobitnika)

Prilikom izvlačenja dobitnika tjednih nagrada, bit će izvučeni dobitnici za:

- 1 x 10.000,00 kuna / 1.327,23 EUR na Diners Club kartici

- 5 x 500,00 kuna / 66,36 EUR na darovnoj kartici dm drogerie markt Hrvatska

- 10 x poklon paketa po redoslijedu navedenom u  Članku 6.

Izvlačenje dobitnika za glavu nagradu održat će se 02.12.2022., a u istom će sudjelovati sve prijave od 01.11. do 30.11.2022.

Izvlačenja dobitnika održat će se u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na mrežnoj stranici www.magdis-grupa.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici nagrada moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično. Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na mrežnoj stranici www.magdis-grupa.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na mrežnoj stranici www.magdis-grupa.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Magdis d.o.o., Augusta Šenoe 37, Sveta Nedelja, OIB 67546850528. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.